TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CAM RANH BAY HOTELS & RESORTS

TIẾN ĐỘ THÁNG 11/2019

Dự án Cam Ranh Bay Hotels & Resorts về cơ bản đã hoàn thành khu tiện ích và biệt thự chuẩn bị đưa vào vận hành khai thác vào tháng 1 năm 2020 sắp tới đây. Khu Căn Hộ đang làm móng và dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2022.